VASKÜLER

GELİŞMİŞ TIBBİ TEKNOLOJİLER İLE KALBİNİZİ SAĞLIKLI TUTMA.

VASKÜLER BAKIM HAKKINDA

MİLYONLARCA KİŞİNİN KENDİ HIZLARINDA YAŞAMASINA YARDIMCI OLMAK

Sağlıklı kalp, iyi bir sağlık için esastır. Bu nedenle Abbott'ta kardiyovasküler hastalık tedavisini geliştirmek için tüm kalbimizle çalışırız. Çığır açan tıbbi teknolojilerimiz minimal invaziv düzeyde olduklarından insanların hayatlarını en iyi şekilde yaşamaya daha hızlı dönebilmeleri için sağlıklarına kavuşmalarına yardımcı olur.

Doktorların kalp içinde ve dışındaki arter hastalıkları, kalp aritmileri (düzensiz kalp atışı), kalp kapakçıklarındaki hastalıklar dâhil olmak üzere vasküler hastalıklara sahip hastaları tedavi etme yollarını iyileştirme potansiyeline sahip yenilikçi teknolojilere odaklanırız.

 

alt_text

KORONER KALP

EN DÜŞÜK DÜZEYDE İNVAZİV TEDAVİLER

Yaşımız ilerledikçe, zamanla kalp arterlerinin içinde kan akışını azaltan veya engelleyen plaklar birikebilir. Abbott, kapsamlı bir ilaç kaplı stent, çıplak metal stent, balon dilatasyon kateterleri yelpazesi ve daha az invaziv seçenekler sunan diğer cihazlar dahil olmak üzere koroner arter hastalığı için önde gelen tedavileri sunar.

PERİFERİK ARTER

DAHA İYİ SONUÇLAR İÇİN DAHA YÜKSEK HASSASİYET

Kalbin dışında, örneğin, bacaklarda, midede, kollarda ve boyunda, bulunan arterler plak nedeniyle tıkanarak azalan kan akışına sahip olabilirler. Kapsamlı minimal invaziv periferik stent, kılavuz tel, dilatasyon kateterleri ve kılavuz kateter yelpazemiz insanların yeniden aktif bir hayata kavuşmasına yardımcı olmak için arterlerdeki plak oluşumundan kaynaklı tıkanıklıkları açar.

alt_text

YAPISAL KALP

YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER

Kalp kapakçığı hastalıkları kalbin etkin bir şekilde kan pompalama kabiliyetini azaltabilir. Yenilikçi tedavilerimiz kapakçıkları, hızlı iyileşmeye yardımcı olan ve insanların günlük yaşamlarına daha az komplikasyonla daha hızlı dönmelerine izin veren en düşük düzeyde invaziv tedavilerle onarır.

ATRİYAL FİBRİLASYON

RİTMİNİZİ GERİ KAZANIN

Aritmi adı verilen ciddi kalp ritmi bozuklukları milyonlarca kişinin hayatını etkilemektedir. En yaygın aritmi türlerinden biri olan atriyal fibrilasyon, kalbin elektrik sisteminde meydana gelen ve kalp atışlarını düzensizleştiren bir bozukluktur. Abbott’un elektrofizyoloji teknolojisi doktorların birbirinden farklı aritmi kaynaklarını bulmasına yardımcı olarak tedavi yaklaşımlarını buna göre belirlemelerine olanak sağlar.