ÇEVRİMİÇİ KULLANIM ŞARTLARI

Mevcut Çevrimiçi Kullanım Şartlarının Yürürlük Tarihi: 05.04.2006
 

Okumakta olduğunuz Çevrimiçi Kullanım Şartları, bağlı şirketler ve şubeleri de dahil olmak üzere Abbott Laboratories (hepsi birlikte “Abbott” olarak geçecektir) tarafından kontrol edilen ve bu Şartlara link veren web sitelerine (bundan sonra “Abbott Web Siteleri” olarak geçecektir) erişim ve ziyaretlerinizi düzenlemektedir. Bu Şartlar, Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik şahıslar, bu Şartlara link vermeyen web siteleri veya üçüncü şahıslara ait olup Abbott Web Sitelerinin link adresi verdiği web siteleri için geçerli değildir. Abbott Web Sitelerini mevcut Çevrimiçi Kullanım Şartlarına ve Gizlilik Politikamızın ilkelerine uymanız şartıyla kullanabilirsiniz.

Yürürlükte olan yasalar uyarınca sahip olduğunuz haklara halel getirmeksizin, Abbott, mevcut Çevrimiçi Kullanım Şartlarını, teknolojik ilerlemeleri, hukuki ve denetim alanlarındaki değişiklikleri ve iyi iş uygulamalarını yansıtacak şekilde değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Abbott’un bu Şartları değiştirmesi halinde, Şartların güncellenmiş bir versiyonu söz konusu değişiklikleri yansıtacak şekilde düzenlenecektir. Mevcut Kullanım Şartlarının üst bölümünde yer alan yürürlük tarihini güncelleyerek sizi değişikliklerden haberdar edeceğiz. Abbott Web Sitelerini kullanmakla veya ziyaret etmekle, Siteleri ziyaret ettiğiniz zaman görebileceğiniz Çevrimiçi Kullanım Şartlarının en son versiyonunu okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan ediyorsunuz. Kullanım Şartlarını kabul etmiyorsanız veya Abbott Web Siteleri sizi tatmin etmekten uzak kaldıysa, sahip olduğunuz tek çözüm yolu, Abbott Web Sitelerine yapmış olduğunuz ziyareti sona erdirmek olacaktır.

 

Aşağıdakiler okunup kabul edilmiştir:

  1. Ürün ve hizmetlerimizle ilgili en son gelişmeleri ve Abbott hakkındaki diğer bilgileri Abbott Web Sitelerinden size iletmek için her ne kadar elimizden gelen tüm çabayı göstersek de, Sitelerde yer alan herhangi bir bilginin doğruluğu, geçerliliği ve uygunluğu hakkında taahhütte bulunmuyoruz. Abbott Web Sitelerinin kullanımıyla ilgili sorumlulukların ve risklerin tümü bunları kullanan şahıslara aittir. Bilgiler, “OLDUĞU ŞEKLİYLE” sunulmaktadır ve teknik bakımdan hatalar veya tipografik açıdan yanlışlar içerebilir. Abbott, önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda Abbott Web Sitelerinde yer alan bilgileri değiştirme, silme veya bunlara ekleme yapma hakkını saklı tutmaktadır.
  2. ABBOTT, ABBOTT WEB SİTELERİNDE YER ALAN BİLGİLER VEYA İÇERİK İÇİN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BEYAN VEYA GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. ABBOTT, SATILABİLİRLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ İLE İHLALİN OLMADIĞINA VEYA MÜLKİYET HAKKINA DAİR GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE YASALAR VEYA SÖZLEŞME UYARINCA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE ZIMNEN VEYA AÇIK BİÇİMDE MEVCUT TÜM BEYAN VE GARANTİDE BULUNMA SORUMLULUĞUNDAN BURADA SINIRLAMA OLMAKSIZIN FERAGAT ETMEKTEDİR. ABBOTT, ABBOTT WEB SİTELERİNİN MEVCUDİYETİNDEN VEYA KULLANIMINDAN VE/ VEYA SİTELERDE YER ALAN BİLGİ VE İÇERİKTEN DOLAYI, KENDİSİNE ZARAR VERME OLASILIĞININ MEVCUT OLDUĞUNUN BİLDİRİLDİĞİ DURUMLARDA DAHİ ORTAYA ÇIKABİLECEK DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL (KAR KAYBI DA DAHİLDİR) VEYA ARIZİ NİTELİKTEKİ ZARAR VE ZİYANDAN DOLAYI SINIRLAMA OLMAKSIZIN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ.
  3. Abbott, üçüncü şahıs sitelerinin ziyaret edilmesine veya bu sitelerden Abbott Sitelerine ziyarete izin veren üstbağlar da dahil olmak üzere üçüncü şahıslardan alınan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğu, güncelliği ve uygunluğundan dolayı sorumluluk taşımamaktadır ve bu hususlarda hiçbir şekilde taahhütte bulunmamaktadır. Abbott Web Sitelerinde başka türlü açıklamaların bulunduğu durumlar haricinde, Abbott, üçüncü şahısların Abbott Web Sitelerindeki herhangi bir ilan tahtasında, sohbet odasında veya benzer nitelikte diğer forumlarda verdiği içeriği edit, sansür veya diğer türlü kontrol uygulamalarına tabi tutmayacaktır. Bu nedenle söz konusu bilgilere şüpheyle yaklaşılmalıdır ve bunlar Abbott tarafından onaylanmamakta veya tavsiye edilmemektedir.
  4. Abbott Web Sitelerinde, Abbott’un gelecekteki olaylar ve iş dünyasındaki gelişmelerle ilgili güncel beklentilerini yansıtan, geleceğe yönelik birtakım beyanlar yer alabilir. Geleceğe yönelik bu beyanlar birtakım riskler ve belirsizlikler içermektedir. Fiili gelişmeler veya sonuçlar, tahmin edilenlere nazaran muazzam farklılık gösterebilir ve yürütülmekte olan araştırma programlarının başarısı, devam eden veya gelecekte yapılacak klinik deneylerin sonuçları, ürünlerin sürekli bir esas üzerinden ticari hayata sunulması, farmasötik ürünlerin yasal olarak onaylanması, patentlerinin geçerliliği ve uygulanabilirliği, ticari ilişkilerindeki istikrar ve genel ekonomik koşullar da dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Abbott, Abbott Web Sitelerini düzenli aralıklarla güncellemek amacındadır, fakat herhangi bir içeriği güncellemekle yükümlü değildir.

KULLANIMINIZ

Aşağıdakileri okuyup anladığınızı kabul ve beyan ediyorsunuz:

  1. Abbott Web Sitelerini kullanarak, Abbott Web Sitelerine veya sunucularımızın herhangi bir tanesine konan elektronik bilgilere müdahale etmemeyi veya engellememeyi kabul ediyorsunuz. Abbott Web Sitelerinin herhangi bir güvenlik özelliğini atlatma girişiminden kaçınmayı ve yürürlükte olan ulusal ve uluslararası tüm yasa, kural ve yönetmeliklere uymayı da kabul ediyorsunuz.
  2. Bu Web Sitesine girmekle tarafınıza ait çeşitli yollardan aktarılmış bulunan kişisel verilerinizin sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve gerektiğinde size ulaşabilmek amacıyla, kullanılmasına, işlenmesine, kaydedilmesine, değiştirilmesine, üçüncü kişiler ile paylaşılmasına, yurtdışına aktarılmasına izin vermektesiniz. Bu çerçevede kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verileriniz yanlış veya eksik işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkına sahipsiniz. Dilediğiniz zaman Abbott’a başvurarak bu haklarınızı kullanabilirsiniz.
  3. Abbott Web Sitelerine yüklediğiniz veya başka herhangi bir şekilde ilettiğiniz tüm içeriğin, kopyalanmak, herhangi bir format veya şekilde sergilenmek, icra edilmek veya yayınlanmak, değiştirilmek, başka bir materyale eklenmek veya temel olarak kabul edilerek türevsel bir eserin oluşturulmasında kullanılmak da dahil olmak üzere Abbott’un tercih ettiği şekilde kullanım hakkını, mevcut Çevrimiçi Kullanım Şartlarına ve Abbott’un Gizlilik Kurallarına uygun olması şartıyla Abbott’a veriyorsunuz. Yürürlükte olan yasalar uyarınca izin verildiği ölçüde, Abbott Web Sitelerine yüklediğiniz veya başka bir şekilde ilettiğiniz içerikte sahip olabileceğiniz (varsa) manevi herhangi bir haktan burada feragat etmektesiniz.
  4. Burada açıkça belirtilip Abbott tarafından önceden kabul edilen durumların haricinde, Abbott Web Sitelerinin herhangi bir kullanıcısının Abbott’a sözlü, yazılı veya elektronik bir iletide bulunması (örneğin geribesleme, sorular, yorumlar, öneriler, fikirler vs) halinde herhangi bir şekilde gizlilik ilişkisi tesis olmamaktadır. Abbott Web Sitelerinde, bu tür bilgilerin verilmesi istenir veya şart koşulursa ve söz konusu bilgiler, şahsi kimlik bilgilerini de içeriyorsa (örneğin ad soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi), Abbott, söz konusu bilgileri Gizlilik Politikamızla tutarlı bir şekilde alacak, kullanacak ve saklayacaktır. Bunun dışında, Abbott Web Sitelerinde yer alan bilgiler ve yapılan haberleşmeye gizli bilgi muamelesinde bulunulmayacak ve Abbott, bu bilgilerden yararlanarak ürün araştırması, geliştirmesi, üretimi, kullanımı ve satışı da dahil olmak üzere söz konusu bilgileri her türlü amaçla çoğaltmak, yayınlamak veya başka bir şekilde kullanmak hakkına sahiptir. Abbott’a bilgi gönderen bir taraf, gönderilen bilgilerin içeriğinden, doğruluk ve gerçekliğinden ve başka şahısların mülkiyet veya kişilik haklarını ihlal etmemesini sağlamaktan sorumlu olacaktır.
  5. Bu Web Sitesinin tüm haklarının Abbott’a ait olduğunu ve sitede yer alan görsellerin Abbott’tan izin alınmaksızın kopyalamayacağınızı, kullanmayacağınızı veya çoğaltmayacağınızı kabul etmektesiniz.

ÜRÜN ETİKETLERİ

Ürün isimleri, açıklamaları ve etiketleri, ABD uyruklu veya ikamet etmekte olduğunuz ülke haricindeki üçüncü bir ülke uyruklu olabilir. Ürünler her ülkede bulunmayabilir veya farklı bir marka altında, farklı endikasyonlar için ve farklı etkilere sahip olarak pazarlanabilir. Listede yer alan ürünlerin çoğu sadece uzman hekiminiz tarafından yazılacak reçeteyle kullanılabilir ürünlerdir. Açıkça belirtilip Abbott tarafından önceden kabul edilen durumlar haricinde, Abbott, bağlı şirket ve şubelerinin hiçbirisinin müdürü, çalışanı, acentası veya temsilcisi, Abbott Web Siteleri üzerinden herhangi bir şekilde doktor-hasta ilişkisi oluşturabilecek şekilde medikal danışmanlık, tanı, tedavi veya diğer türlü medikal hizmetler sunmakla iştigal edemez.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Abbott Web Sitelerinde yayınlanan bilgiler, belgeler ve ilgili grafikler („Bilgiler“), üçüncü şahıs sağlayıcıların sözleşme uyarınca Abbott’a verilen bilgiler haricinde sadece Abbott’a aittir. Bilgileri kullanma izni, sadece (i) yukarıda yer alan telif hakkı bildiriminin tüm kopyalarda yer alması; (2) Bilgilerin sadece bilgilendirme ve şahsi kullanıma yönelik olarak kullanılması; (3) Bilgilerin hiçbir şekilde değiştirilmemesi ve (4) Abbott Web Sitesinde mevcut grafiklerin ilişiğindeki metinden ayrı olarak kullanılmamasına uyulması şartıyla verilmektedir. Abbott, üçüncü şahıs sağlayıcılar tarafından verilen içerikten sorumlu değildir ve söz konusu içerikteki telif hakkına sahip şahısların izni olmaksızın söz konusu materyalin dağıtımını gerçekleştirme iznine sahip değilsiniz. Yukarıda belirtilen izinler haricinde, Abbott’un herhangi bir patenti, markası veya başka bir mülkiyet hakkı çerçevesinde herhangi bir şahsa açık veya zımni bir lisans veya hak verilmemektedir.

Abbott Web Sitelerindeki Abbott markaları, ticari isimleri, giysileri ve ürünleri, şirket ürün ve hizmetlerini tanımlamak amacıyla gerçekleştirilen kullanımlar haricinde Abbott’un önceden vereceği yazılı izin olmaksızın kullanılamaz.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Abbott, elektronik dünyadaki mahremiyetinizi kesinlikle korumak arzusundadır. Abbott Web Sitesine bağlanan müşterilerimiz ile ziyaretçilerimizin gizliliğinin ne derecede ehemmiyet teşkil ettiğinin bilincindeyiz. Şahsi kimlik bilgilerini kullanımımız, Gizlilik Politikamıza uygun şekilde gerçekleştirilmektedir ve Abbott Web Sitelerine erişip Siteleri kullanarak, söz konusu Gizlilik Politikasına uymayı kabul ediyorsunuz.

Şahsi kimlik bilgilerinizi Abbott Web Sitelerine sunumunuz esnasındaki izinsiz erişim veya ele geçirme girişimlerine karşı Abbott’un birtakım koruma uygulamaları mevcut olsa da güvenlik konusunda mutlak bir garanti verilemeyeceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz. TÜM ÇABALARIMIZA KARŞIN İZİNSİZ BİR ERİŞİMİN GERÇEKLEŞMESİ VEYA VERMİŞ OLDUĞUNUZ BİLGİLERİN ELE GEÇİRİLMESİ HALİNDE, ABBOTT, BU EYLEMLERDEN VEYA MÜŞTERİ VEYA KULLANICININ BU NEDENLE KARŞI KARŞIYA KALACAĞI DOĞRUDAN, (KAR KAYBI DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DOLAYLI, ARIZİ VEYA ÖZEL ZARARLARDAN DOLAYI SINIRLAMA OLMAKSIZIN SORUMLULUK TAŞIMAYACAKTIR VE BU HÜKÜM, BÖYLE BİR ZARAR OLASILIĞI ÖNCEDEN ABBOTT’A BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ GEÇERLİDİR VE ABBOTT, HERHANGİ BİR MÜŞTERİ TARAFINDAN VERİLEN BİLGİLERİN HERHANGİ BİR İZİNSİZ ERİŞİME VEYA ELE GEÇİRME GİRİŞİMİNE KARŞI HİÇBİR ŞEKİLDE MARUZ KALMAYACAĞI YÖNÜNDE AÇIK VEYA ZIMNİ BİR TEMİNAT SAĞLAMAMAKTADIR VE ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK VE SATILABİLİRLİK HUSUSLARINDA ZIMNİ BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. HER BİR MÜŞTERİ, KENDİ ŞİFRESİNİN GİZLİ TUTULMASINDAN SORUMLUDUR.

SINIRLI SORUMLULUK

Abbott, Abbott Web Sitelerinde belirtilen, ifade edilen, veya başka bir şekilde Sitelere konan materyal, bilgi ve görüşlerden dolayı herhangi bir sorumluluk ile yükümlü değildir. Bu tüm materyal, bilgi ve görüşlere güvenerek hareket etmenizin getireceği tüm riskler sadece tarafınızdan üstlenilecektir. Abbott, Abbott Web Sitelerinin veya kapsamındaki içeriğin kullanımından doğan herhangi bir zarar veya ziyanla ilgili herhangi bir yükümlülüğü kabul etmemektedir.

ABBOTT WEB SİTELERİ, SİTE İÇERİĞİ, SİTELERDE BELİRTİLEN VEYA YER ALAN ÜRÜN VE HİZMETLER SADECE „OLDUĞU ŞEKİLDE“ VE „MEVCUT HALİYLE“ ESASI ÜZERİNDEN, TÜM KUSURLARIYLA BİRLİKTE YER ALMAKTADIR. ABBOTT, SATICILARI VEYA HER BİRİSİNİN MÜDÜRLERİ, ÇALIŞANLARI VEYA ACENTALARI (BUNDAN SONRA, „ABBOTT TARAFLARI“ OLARAK GEÇECEKTİR), ABBOTT WEB SİTELERİNDE MEYDANA GELEN GECİKMELERDEN, SERVİS KESİNTİLERİNDEN, VİRÜSLERDEN, DOSYALARIN SİLİNMESİNDEN, ELEKTRONİK HABERLEŞMEDEN VEYA SİTELERDEKİ HERHANGİ BİR HATA, ATLAMA VEYA DİĞER TÜRLÜ BİR YANLIŞLIKTAN DOLAYI ORTAYA ÇIKAN ZARARLAR İLE ŞAHSİ YARALANMA VE KAR KAYBINI DA İÇEREN ARIZİ, DOLAYLI, ÖZEL VEYA CEZAİ ZARARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE, ABBOTT WEB SİTELERİNİ, SİTE İÇERİKLERİNİ, SİTELERDE VEYA SİTELERE BAĞLANTI VEREN BAŞKA BİR SİTEDE SUNULAN HERHANGİ BİR HİZMETİ KULLANMANIZDAN VEYA KULLANAMAMANIZDAN DOLAYI VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARIN HİÇBİRİSİNDEN HİÇBİR YASAL DÜZENLEME ÇERÇEVESİNDE SORUMLU OLMAYACAKTIR VE BU HÜKÜM, ABBOTT’UN KUSURUNDAN KAYNAKLANIP KAYNAKLANMADIĞINA BAKILMAKSIZIN VE SÖZ KONUSU ZARAR OLASILIĞI ÖNCEDEN ABBOTT’A BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ GEÇERLİ OLACAKTIR.

Herhangi bir ülkede başka türlü bir düzenleme getiren geçerli bir yasaya bakılmaksızın, Abbott Web Siteleriyle veya mevcut Çevrimiçi Kullanım Şartlarıyla ilgili herhangi bir talepte bulunmanız veya dava açmanız için söz konusu talebin veya dava sebebinin ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç bir (1) yıl içerisinde ilgili makamlara başvuruda bulunmak zorundasınız; aksi takdirde bu hakkınız zamanaşımına uğrayacaktır.

ABBOTT WEB SİTELERİNİN BİRTAKIM EK YASAL BİLDİRİMLERE, FERAGATLERE VE DİĞER KOŞUL VE ŞARTLARA TABİ OLABİLECEĞİ HUSUSUNU LÜTFEN UNUTMAYINIZ.

GENEL OLARAK

Mevcut Çevrimiçi Kullanım Şartları ile Gizlilik Politikasının, kapsamlarına dahil konuyla ilgili olarak aramızdaki tüm anlaşmayı teşkil ettiğini kabul ediyorsunuz. Abbott Web Siteleri, Illinois Eyaleti yasaları uyarınca hazırlanmıştır ve işletilmektedir. Yürürlükte olan zorunlu yasalar, örneğin tabi olduğunuz tüketiciyi koruma yasalarının Illinois Eyaleti yasalarını devre dışı bıraktığı durumlar haricinde, mevcut Çevrimiçi Koşullar ve Şartlarda yer alan hüküm ve şartlar Illinois Eyaleti yasalarının kontrolü altındadır. Yetkili bir mahkemece, mevcut Çevrimiçi Kullanım Şartlarının herhangi bir hükmünü geçersiz veya uygulanamaz olduğuna dair bir hüküm verilmesi halinde, Kullanım Şartlarının kalan hükümlerinin, tamamen yürürlükte ve geçerli olarak kalacağını kabul ediyorsunuz.