KİŞİSEL VERİLER

"Kişisel veriler", sizi bir birey olarak tanımlayan veya tanımlanabilir bir bireyle ilgili olan verilerdir. Kişisel veri örnekleri adınızı, posta adresinizi ve telefon numaranızı içerir.

ABBOTT KİŞİSEL VERİLERİ NASIL TOPLAMAKTADIR?

Abbott, verileri birkaç farklı şekilde toplamaktadır:

 • Gönderdiğiniz ya da sağlamayı seçtiğiniz veriler
 • Sizden veya diğer bir kaynaktan toplamamıza izin verdiğiniz veriler
 • Sağlık Meslek Mensupları
 • Web sitelerimiz ve mobil uygulamalarımız aracılığıyla
 • Sözleşmeli araştırma kurulumlarından ve klinik deney araştırmacılarından
 • Abbott programlarına veya klinik araştırmalara katılımınızdan
 • Üçüncü şahıslara ait hizmet sağlayıcıları, veri aracıları veya iş ortaklarından
 • Sektör ve hasta grupları ve derneklerinden
 • Abbott Hizmetlerine bağlanmak için kullandığınız cihazlardan otomatik olarak (Aşağıdaki "Çerezler ve Diğer Araçlar" bölümüne bakınız)
 • Abbott ortakları tarafından sağlanan veriler
 • Sosyal medya ve sosyal paylaşımı mümkün kılan diğer web siteleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herkese açık kaynaklardan
 • Devlet kurumlarından, kamuya açık veya üçüncü şahıslara ait veri kaynaklarından alınan veriler

Zaman zaman, herkese açık veri tabanları, sosyal medya platformları ve diğer üçüncü şahıslar gibi diğer kaynaklardan elde ettiğimiz kişisel verileri kullanabilir veya artırabiliriz. Ayrıca, üçüncü şahıslardan aldığımız verileri, zaten sahip olduğumuz verilerle ve çevrimdışı topladığımız verileri, çevrimiçi topladığımız verilerle birleştirebiliriz.

Başkalarıyla ilgili herhangi bir kişisel veri göndermeyi seçerseniz, bunu yapma yetkiniz olduğunu ve verileri işbu Politikaya uygun olarak kullanmamıza izin verdiğinizi beyan edersiniz.

ABBOTT'UN TOPLADIĞI VERİLER

Abbott, kullandığınız ürün ve hizmete bağlı olarak aşağıdaki verileri toplayabilir:

 • İletişim verileri ve tercihler (ad, e-posta adresi, posta adresi, telefon numarası ve acil durum iletişim verileri gibi)
 • Biyografik ve demografik veriler (doğum tarihi, yaş, cinsiyet, etnik köken ve medeni durum gibi)
 • Klinik deneyleri yönetmek, araştırma yapmak, hasta destek programları sağlamak, ürünlerimizi dağıtmak ve pazarlamak, şefkatli kullanımı ve genişletilmiş erişim programlarını yönetmek ve advers olay raporlarını izlemek ile bağlantılı olarak topladığımız sağlık ve tıbbi veriler (tıbbi sigorta ayrıntıları, fiziksel ve ruhsal sağlık durumları ve teşhisleri hakkında veriler, tıbbi durumlara yönelik tedaviler, genetik veriler, aile tıbbi geçmişi ve bir bireyin alabileceği ilaçlar, dozaj, zamanlama ve sıklık dâhil)
 • Ebeveynler veya yasal vasilerle ilgili veriler
 • Bir hasta yardım veya destek programına başvurma veya bunlara katılmayla bağlantılı olarak sağladığınız herhangi bir veri (finansal ihtiyaç verileri gibi)
 • Bir işlemi tamamlamak için ihtiyaç duyduğumuz ödemeyle ilgili veriler (kredi kartı numarası ve finansal hesap verileri gibi)
 • Web sitelerimizde veya mobil uygulamalarımızda bir hesap oluştururken seçebileceğiniz kullanıcı adı ve şifre
 • Fotoğrafınız, sosyal medya tanıtıcınız veya dijital veya elektronik imzanız
 • Halka açık veriler
 • İnternet Protokolü ("IP") adresiniz, tarama geçmişiniz, arama geçmişiniz ve Abbott Hizmetleriyle ve reklamlarımızla etkileşiminiz hakkındaki veriler gibi İnternet etkinlikleri
 • Cihaz verisi
 • Coğrafi konum verileri, ör., fiziksel konumunuz veya hareketleriniz (Aşağıdaki "Çerezler ve Diğer Araçlar" konusuna bakınız)
 • Tercihlerinizi, özelliklerinizi, psikolojik eğilimlerinizi, yatkınlıklarınızı, davranışlarınızı, tutumlarınızı, zekanızı, yeteneklerinizi ve yeteneklerinizi yansıtan bir profil oluşturmak için yukarıda listelenen diğer kişisel verilerden alınan çıkarımlar
 • Abbott web sitelerine veya uygulamalarına mobil cihazınızdan erişiyorsanız, bize konum verilerini de sağlamayı seçebilirsiniz. Gizliliğinizi korumak için, Abbott'a özel olarak talep edilmeyen herhangi bir bilgiyi vermemelisiniz
 • Herhangi bir advers etki bilgisi

SAĞLIK MESLEK MENSUBU İSENİZ, AYRICA ŞUNLARI DA TOPLAYABİLİRİZ:

 • Mesleki kimlik verileri, eğitim ve mesleki geçmiş, kurumsal ve resmi bağlantıları, özgeçmiş veya özgeçmişte yer alan veriler, eğitim ve iş geçmişi (iş deneyimi, eğitim ve konuşulan diller gibi) ile ilgili veriler
 • Abbott programları, ürünleri ve dâhil olduğunuz faaliyetler hakkında veriler
 • Sizinle olan etkileşimlerimiz, ürünlerimizi reçetelemeniz ve bizimle yaptığınız anlaşmalarla ilgili ayrıntılar; havale veya diğer finansal veriler dâhil
 • Kendiniz veya aileniz hakkında vermeyi seçtiğiniz herhangi bir bilgi
 • Abbott tarafından düzenlenen katıldığınız veya yer aldığınız etkinliklerle bağlantılı olarak toplanan veriler
 • Lisans verileri, disiplin geçmişi, önceki dava ve yasal işlemler ve diğer durum tespiti ile ilgili veriler gibi uygulamanızla ilgili kamuya açık veriler
 • Mesleki uygulamanızla ilgili, lisans verileri, disiplin geçmişi, önceki dava ve yasal işlemler ve diğer durum tespiti ile ilgili veriler gibi kamuya açık veriler,

Sizin hakkınızda topladığımız kişisel verileri, halka açık veritabanları, sosyal medya platformları ve diğer üçüncü şahıslar gibi diğer kaynaklardan elde edilen verilerle kullanabiliriz. Örneğin, iletişim veya mali verileri doğrulamak, Sağlık Meslek Mensubu ruhsatını doğrulamak veya demografik veriler sağladığınız verilerle ilişkilendirerek çıkarlarınızı daha iyi anlamak için halka açık verileri kullanabiliriz.

ABBOTT KİŞİSEL VERİLERİ NASIL KULLANIR?

Abbott'un verilerinizi nasıl kullandığı, Abbott Hizmetleriyle nasıl etkileşim kurduğunuza bağlıdır. Abbott, genel olarak verilerinizi şu amaçlarla da kullanabilir:

 • Ürün ve hizmetlerimizi size sunmak ve daha iyi hale getirmek
 • Yeni ürün ve hizmetler geliştirmek
 • İsteklerinizi yerine getirmek
 • Müşteri hizmetleri sağlamak
 • Abbott ürünleri veya Abbott Hizmetleri ile ilgili olarak size idari iletişimler göndermek
 • İlginizi çekebilecek özel promosyonlar veya teklifler hakkında sizi bilgilendirmek
 • Sizi ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkındaki anketlere katılmaya davet etmek
 • Abbott Hizmetlerini kullanan müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin çıkarlarını daha iyi anlamak
 • Abbott’un web siteleri ve uygulamalar gibi çevrimiçi hizmetlerinin bakımını yapmak
 • Dolandırıcılığı, uygunsuz faaliyeti izlemek, tespit etmek, önlemek ve Abbott’un politika uyumluluğunu sağlamak
 • İkincil ve devam araştırması dâhil araştırma yapmak
 • Bir bireyin Abbott programlarına veya klinik araştırmalara katılmaya uygunluğunu belirlemek
 • Ödemeleri işleme
 • Sizin ve diğer kullanıcıların çevrimiçi hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğunu değerlendirmek
 • Abbott'u ve kullanıcılarımızı korumak
 • Ağımız, web sitelerimiz ve uygulamalarımız dâhil olmak üzere çevrimiçi hizmetlerimizi güvence altına almak
 • Sizinle mevcut etkileşimlerimizle ilgili denetimler gerçekleştirmek
 • Mevcut amaçlanan işlevselliği bozan hataları belirlemek ve onarmak için site ve hizmette hata ayıklamak
 • Dava ve soruşturmalarda kendimizi savunmak ve davaları kovuşturmak
 • Yasal ve düzenleyici yükümlülüklerimize uymak

Abbott, aşağıdakiler dahil, sizden veya sizin hakkınızda toplanan verileri size özelleştirilmiş içerik sunmak için de kullanabilir:

 • Web sitelerimize veya uygulamalarımıza gelen yeni veya geçmiş ziyaretçileri tanımak
 • Kişisel tercihlerinizi hatırlamak
 • İlgi alanlarınıza göre size daha alakalı ve anlamlı reklamlar göstermek

Abbott, verilerinizi zaman zaman size açıklanan başka amaçlar için de kullanabilir.

Ayrıca, bazı uygulamalarımız ve mobil cihazlar için optimize edilmiş sitelerimiz konum tabanlı özelliklere sahip olabilir. Bu özellikleri sunmak için mobil cihazınız tarafından sağlanan konum verilerini toplayabilir ve kullanabiliriz. Örneğin, yerel satıcılar hakkında bilgi almanızı sağlayan alışveriş özellikleri sunabiliriz. Bu tür uygulamaları kullanarak, bu konum tabanlı özelliklerin sağlanması amacıyla mobil cihaz konum verilerinizin toplanmasına ve kullanılmasına izin vermiş olursunuz.

İşbu politikanın "Abbott Kişisel verileri Nasıl Toplar?" bölümünde listelenen kaynaklardan herhangi birinden toplanan kişisel verileri, veri analizi, denetimler, yeni ürünler geliştirme, web sitelerimizi ve uygulamalarımızı geliştirme, Abbott Hizmetlerimizi iyileştirme, kullanım eğilimlerini belirleme ve promosyon kampanyalarımızın etkinliğini belirleme gibi dahili iş amaçlarımız için kullanabiliriz.

Müşteriler ve site ziyaretçileri hakkındaki verileri toplayabilir veya kimliklerini gizleyebilir ve bunları ürün ve hizmet geliştirme ve iyileştirme faaliyetleri dâhil olmak üzere herhangi bir amaçla kullanabiliriz.

HAKKIMDAKİ KİŞİSEL VERİLERE KİMLER ERİŞEBİLECEK?

Kişisel verilere, kısıtlı sayıdaki Abbott çalışanı, Abbott’un ortak programlar yürütebileceği belirli şirketler ve Abbott için ticari faaliyette bulunmak üzere Abbott ile sözleşme imzalamış üçüncü şahıslar erişebilir. Çalışanlarımızı, gizliliğin önemi ve müşteri verilerini uygun ve güvenli bir şekilde nasıl kullanacakları ve yönetecekleri konusunda eğitmekteyiz. Ayrıca, kişisel verilerinize erişim gerektirebilecek başka bir şirket ile birlikte yürütülen bir programa kaydoluyorsanız, yürürlükteki yasaların gerektirdiği durumlarda, sizin izninizi almak Abbott’un bir uygulamasıdır. Ek olarak, Abbott’un bu uygulaması yüklenicilerinin, kişisel verilerinizi gizli tutmasını ve kişisel verilerinizi yalnızca Abbott adına yürütülen görevlerin yerine getirilmesinde kullanmasını zorunlu kılmaktadır.

ABBOTT KİŞİSEL VERİLERİ PAYLAŞIYOR MU?

Abbott, verilerinizi Abbott şirketler ailesi içinde paylaşabilir. Kişisel verilerinizi satmıyoruz. Bununla birlikte, kişisel verileri satıcılarımız, yüklenicilerimiz, iş ve hizmet ortaklarımız veya diğer üçüncü şahıslarla (topluca "Hizmet Sağlayıcılar") paylaşıyoruz. Hizmet Sağlayıcı örnekleri arasında analiz firmaları, reklamcılar, ödeme işleme şirketleri, müşteri hizmetleri ve destek sağlayıcıları, e-posta, BT hizmetleri ve SMS satıcıları, web barındırma ve geliştirme şirketleri ve hizmet şirketleri yer almaktadır. Hizmet Sağlayıcılar ayrıca diğer şirketlerle birlikte geliştirdiğimiz ve/veya pazarladığımız ürünler için müşterek promosyon ortaklarımızı da içermektedir. Bazı Hizmet Sağlayıcılar Abbott adına kişisel veriler toplayabilir. Bu üçüncü şahıslara, işlevlerini yerine getirmek için ihtiyaç duyulan kişisel verilere erişim sağlanabilir. Bununla birlikte, Abbott’un bu uygulaması, Hizmet Sağlayıcılarından kişisel verilerinizi gizli tutmalarını ve kişisel verileri yalnızca adına yürütülen görevlerin yerine getirilmesinde kullanmasını zorunlu kılmaktadır.

Abbott, ürün serileri veya bölümlerinden birinin tamamını veya bir kısmını satarsa, verileriniz alıcıya aktarılabilir. Abbott, resmi makamlardan gelen yetkili bilgi taleplerine ve geçerli adli taleplere yanıt vermek, ulusal güvenlik durumlarını ele almak, güvenliği sağlamak ve olası dolandırıcılığı araştırmak veya yasalar uyarınca gereken durumlarda verilerinizi ifşa etme hakkını saklı tutar.

Ayrıca Abbott, yasalar uyarınca tarafımıza sunulan adli kovuşturma, mahkeme emri, resmi talep, yasal süreçler veya müşterilerimizin, kamuoyunun, Abbott'un veya başkalarının güvenliğini, haklarını veya mülkiyetini korumak ve Abbott’un yasal haklarını kullanmak, tesis etmek veya savunmak için kişisel verilerinizi yasaların gerektirdiği şekilde herhangi bir yetkili kolluk kuvvetine, düzenleyici veya devlet kurumuna, mahkemeye veya diğer üçüncü şahıslara ifşa edebilir.

Abbott, aynı zamanda herhangi bir amaçla üçüncü şahıslar tarafından kişisel olarak tanımlanamayan toplu veya kimliği belirsiz verileri de ifşa edebilir.

ÇEREZLER VE DİĞER ARAÇLAR

ABBOTT'UN HAKKIMDAKİ VERİLERİ TOPLAYIP KULLANMASI KONUSUNDA HANGİ SEÇENEKLERE SAHİBİM?

ABBOTT VERİLERİ NASIL GÜVENCE ALTINA ALIYOR?

Abbott Hizmetlerimizi güvence altına almak için adımlar atmak Abbott’un uygulamasıdır; ancak, İnternet üzerinden iletilen verilerin gizliliği garanti edilemez. İnternet üzerinden kişisel verilerinizi, özellikle de sağlığınızla ilgili kişisel verileri iletirken dikkatli olmanızı tavsiye ederiz. Abbott, yetkisiz üçüncü şahısların verilerinize erişim sağlamayacağını garanti edemez; bu nedenle, Abbott web sitelerine veya uygulamalarına kişisel verilerinizi gönderirken, hem faydaları hem de riskleri hesaplamanız gerekir. Abbott web siteleri veya uygulamaları, Abbott tarafından kontrol edilmeyen veya Abbott gizlilik politikasına tabi olan üçüncü şahıslara ait web sitelerine bağlantı verebilir.

Bu Web Sitesi Çocuklar İçin Uygun Değildir
Abbott, çocuklardan bilerek herhangi bir veri toplamaz veya kullanmaz (“çocukları” 18 yaşından küçükler olarak tanımlıyoruz).Çocukların ürünlerimizi sipariş etmesine, bizimle iletişim kurmasına veya çevrimiçi hizmetlerimizden herhangi birini kullanmasına bilerek izin vermeyiz. Ebeveyn iseniz ve çocuğunuzun bize bilgi verdiğini fark ederseniz, lütfen aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak bizimle iletişime geçiniz ve bu sorunu çözmek için sizinle birlikte çalışacağız.

Üçüncü şahıslara ait siteler
Abbott'a ait olmayan veya Abbott tarafından işletilmeyen web sitelerine ve diğer üçüncü şahıslara ait içeriklere bağlantılar sağlayabiliriz. Bağlandığımız web siteleri ve üçüncü şahıslara ait içerikler, ayrı gizlilik bildirimlerine veya politikalarına sahip olabilir. Abbott, sahibi olmadığı veya kontrol etmediği herhangi bir kuruluşun gizlilik uygulamalarından sorumlu değildir.

Üçüncü şahıslara ait bir site aracılığıyla herhangi bir kişisel veri verirseniz, etkileşiminiz ve kişisel verileriniz o üçüncü şahıslara ait sitenin gizlilik politikası tarafından toplanacak ve kontrol edilecektir. İşbu gizlilik politikasına tabi olmayan bu tür üçüncü şahıslara ait gizlilik politikaları ve uygulamaları hakkında bilgi edinmenizi öneririz.

Sınır ötesi transferler
Abbott'a sağladığınız herhangi bir bilgi, Abbott'un merkezinin bulunduğu Birleşik Devletler ve ikamet ettiğiniz kişisel verilerin korunmasına benzer düzeyde bir koruma garanti edebilecek diğer ülkeler arasında depolanabilir, işlenebilir, aktarılabilir ve bunlara bu ülkelerden erişilebilir. Ancak Abbott, kişisel verilerinizin nerede saklandığına/erişildiğine bakılmaksızın kişisel verilerinizi bu gizlilik politikasına uygun olarak kullanacaktır.

ABBOTT KİŞİSEL VERİLERİ NE KADAR SÜREYLE SAKLAMAKTADIR?

Genel olarak Abbott Yürürlükte olan yasalar uyarınca uymak zorunda olduğu veriler için geçerli saklama sürelerine tabi olarak, Kişisel verilerinizi yalnızca toplanma amaçlarını yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu süre boyunca saklayacaktır.

ABBOTT İLE NASIL İLETİŞİME GEÇEBİLİRİM?

ABBOTT BU POLİTİKAYI GÜNCELLERSE NASIL HABERDAR OLABİLİRİM?

Abbott, işbu Gizlilik Politikasını herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Abbott, gizlilik uygulamalarını değiştirirse, yeni bir Gizlilik Politikası bu değişiklikleri yansıtacak ve revize edilen Gizlilik Politikasının yürürlüğe girme tarihi bu paragrafta belirtilecektir. İşbu Gizlilik Politikası en son 31 Ekim 2020 tarihinde güncellenmiştir ve bu tarih itibariyle geçerlidir.