SORUMLULUK

MALZEME GÜVENLİĞİ VE SÜREÇ KALİTESİNİ SAĞLAMA

Global sağlık hizmetlerinde bir lider olarak amacımız yaşamı koruyan ve iyileştiren ürünler geliştirmektir. Bu hedefin temel odak noktası ürünlerimizin güvenli ve etkili olması ve amaçlanan faydaları sağlamasıdır.

Güvenlik Gereklilikleri