Güvenilir antikor testlerine erişim

Washington Üniversitesi'nin araştırması Abbott testinin yüksek performansını gösteriyor.

COVID-19'dan önce çoğu insan kan testleri üzerine pek düşünmemiştir.

Bugün, yeni koronavirüse yönelik testler, hastalıkla savaşta ve kimde aktif enfeksiyon olduğunun veya kimin önceden maruz kaldığının anlaşılmasında temel haline gelmiştir. Aktif enfeksiyon ve önceden maruz kalınmasının yanı sıra hastalık prevalansını anlamak için antikor testlerine erişmek önemlidir. Daha önce, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) gibi düzenleyici kurumlar, piyasadaki ilk antikor testleri ve güvenilirlikleri hakkında endişelerini dile getirmiştir.

 

Şimdi, Abbott'un testleri de dahil, güvenilirliği yüksek birçok test mevcuttur.

Abbott'un yetkili bilim insanı Mary Rodgers (Ph.D.), "Abbott'ta, ilk HIV testinin geliştirilmesinden bu yana, enfeksiyöz hastalıklar için yüksek güvenilirliğe sahip testler geliştirmekteyiz" diyor. "COVID-19 testlerimizle de aynı yaklaşımı sürdürdük, böylece sağlık hizmetleri çalışanları büyük ölçekli testleri gerçekleştirmek için güvenilir testlere erişim kazandı."

Bir testin doğruluğunun belirlenmesi

Bilim insanları, bir testin doğruluğunu anlamak için aşağıdaki özellikleri dikkate alır:

  • Hassasiyet: Testin, hastalığı olanları doğru şekilde saptama kapasitesi (hatalı negatifleri azaltır).
  • Spesifiklik: Testin, hastalığı olmayanları doğru şekilde saptama kapasitesi (hatalı pozitifleri azaltır).

Abbott'un antikor testi (IgG antikora yöneliktir), semptomların başlangıcını izleyen 14. gün ve sonrasında %99'un üzerinde hassasiyet ve spesifiklik göstermiştir. IgG antikorlar, kişinin iyileşmesinden aylar ila muhtemelen yıllar sonra da saptanabilir. Antikorların vücutta kaldıkları süre konusunda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Hastane laboratuvarlarının testleri onaylamaları ve test üreticileriyle aynı sonuçların alındığını doğrulamaları da önemlidir. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi, performansını onaylamak üzere Abbott'un antikor testlerini alan ilk sağlık sistemlerinden biri olmuştur.

Journal of Clinical Microbiology dergisinde yayımlanan bir çalışmada, hastalarda semptomların başlangıcından en az 17 gün sonra IgG antikorların saptanması açısından bu testin %99.9 spesifiklik ve %100 hassasiyet gösterdiği belirlenmiştir.

Bugün, 50 eyaletin tamamında hastaneler ve referans laboratuvarlar Abbott’un antikor testlerini uygulamaktadır. Bu testlerden elde edilen veriler, ABD'deki topluluk ve şehirlerdeki prevalans dahil, virüse ilişkin yeni anlayışlar kazanmamıza yardımcı olabilir.

Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki yazılara göz atın:

SARS-CoV-2 IgG tetkiki FDA tarafından onaylanmamıştır. Yetkili laboratuvarların kullanımı için acil kullanım yetkisi kapsamında FDA izni verilmiştir. Bu teste, SARS-CoV-2 dışındaki virüsler veya patojenler için değil, yalnızca SARS-CoV-2'ye karşı IgG antikorunun tespiti için izin verilmiştir ve önceden sonlandırıldığı veya iptal edildiği haller dışında bu izin, 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1) Yasası, Bölüm 564(b)(1) uyarınca, yalnızca COVID-19 tespitine ve/veya tanısına yönelik in vitro tanı testlerinin acil kullanım iznine gerekçe sağlayan koşulların var olduğu beyanı süresince geçerlidir.