ANTİKOR TESTİ İLE İLGİLİ SORULAR

SON GÜNCELLEME: 11 HAZ 2020

ANTİKOR TESTİ NEDEN İSTENİR? POTANSİYEL YARARI NEDİR?

Antikor testi, sadece hafif semptomlar gelişmesi veya hiç semptom oluşmaması durumunda bile, COVID-19'a yol açan virüsle enfekte olup olmadığınızı gösterir. Pandeminin sonraki fazına girmemiz nedeniyle, cevabı bilmek önemlidir.

COVID-19 VİRÜSÜ ANTİKORLARI İÇİN TEST SONUCUMUN POZİTİF OLMASI, BU VİRÜSE KARŞI BAĞIŞIKLIĞIM OLDUĞUNU VE ARTIK BU HASTALIĞI GEÇİRMEYECEĞİMİ GÖSTERİR Mİ?

Bu virüse karşı antikorlar üretmeniz, vücudunuzun virüsle savaşmak için savunma yanıtı geliştirdiğini yani medikal ismiyle, 'immün yanıt' (bağışıklık yanıtı) kazandığını gösterir. Suçiçeği veya kızamık benzeri diğer virüs enfeksiyonları ardından oluşan antikorlarla olduğu gibi, ürettiğiniz antikorların tekrar enfeksiyon kapmanızı önleyip önlemeyeceğini anlamak için araştırmalar yapılmaktadır. Bununla birlikte, COVID-19 virüsü çok yeni olduğundan, ürettiğiniz antikorların size bağışıklık sağlayarak tekrar enfekte olmanızı önleyip önlemeyeceğini halen bilmiyoruz. Bu, bilimsel topluluğun ileriye yönelik öneriler sunmak için aktif olarak çalışacağı bir konudur.

COVID-19 VİRÜSÜ ANTİKORLARI İÇİN TEST SONUCUMUN POZİTİF OLMASI, ARTIK HASTALIĞI BULAŞTIRMAYACAĞIMI GÖSTERİR Mİ?

COVID-19 virüsü için IgG antikor testi sonucunuzun pozitif olması, vücudunuzun şu anda veya önceden enfeksiyonla savaştığı anlamına gelir. Tipik olarak virüslerin çoğunda, IgG antikorlar üretmeniz ardından hastalığı bulaştırmazsınız çünkü antikorlar virüse saldırarak virüsü inaktif hale getirirler. Fakat COVID-19 virüsü yeni olduğundan, söz konusu durumun bu virüs için de geçerli olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma gereklidir. Kişiler, sağlık yönetimleri konusunda daima hekimleri ile konuşmalıdır.

ANTİKOR TESTİ SONUCUNUN POZİTİF OLMASININ BULUNDUĞUM TOPLUMA KATKISI VAR MI?

Antikor testleri, virüs hakkında daha fazla bilgi edinilmesi ve COVID-19 ile mücadele açısından kritik role sahiptir. Antikor testleri, toplumda kaç kişinin enfekte olduğu konusunda kamu sağlığı yetkililerine bilgi sağlayabilir ve bazı kişilerde semptom oluşmadığı veya çok az semptom görüldüğü bilindiğinden, bu bilgi COVID-19 açısından önemlidir. Virüsün toplumlar içinde nasıl yayıldığı ve hangi grupların enfeksiyona daha yatkın olduğu konusunda daha fazla bilgi edinmeleri yanı sıra hangi grupların iyileştiğini belirlemeleri açısından kamu sağlığı yetkililerine yardımcı olabilir.

Ayrıca, antikor testiniz pozitif ise, hasta veya kritik durumdaki COVID-19 hastalarının iyileşmesine yardımcı olmak için birçok öncü sağlık kurumu tarafından kullanılan ve konvelesan (iyileşmiş) plazma tedavisi denilen tedavide kullanılmak üzere plazmanızı bağışlayabilirsiniz. Çalışmalar, virüsü yenen hastalardan alınan plazmaların, hastalıkla savaşı süren kişilere yardımcı olabildiğini göstermiştir.

SEMPTOMLARIM VARSA VEYA AKTİF COVID-19 ENFEKSİYONUM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSAM NE YAPMALIYIM?

Mümkün olan en kısa sürede sağlık hizmetleri sağlayıcınıza danışmanızı öneririz.

COVID-19 ANTİKOR TESTLERİ DOĞRU MU?

Abbott'un antikor testi, COVID-19'a yol açan virüse özgü antikorları tespit eder. Medikal ve bilimsel açıdan Abbott'un antikor testi, semptomların başlangıcından en az 14 gün sonra antikorlar saptanırken %99.63 spesifiklik ve %100 hassasiyet gösterir. Yani, semptomlar başladıktan 14 gün sonra bu test, COVID-19 virüsüne (SARS-CoV-2) karşı antikorlar üretmiş bir kişiyi %100 oranında tespit edecektir. Bu özellik, testin hassasiyeti olarak adlandırılır. Yani COVID-19 virüsüne karşı antikorlar ürettiyseniz, Abbott’un testi bu antikorları tespit edebilir. Abbott'un testi aynı zamanda, testte saptanan antikorların COVID-19 virüsüne özgü antikorlar olduğunu %99.63 oranında gösterir. Bu özellik, testin spesifikliği olarak adlandırılır. Yani COVID-19 virüsüne karşı antikorlar için Abbott’un testinde antikorlar saptandıysa, bu antikorlar yüksek bir kesinlikle COVID-19 virüsüne özgüdür ve testte saptanan antikorların daha önce maruz kaldığınız başka bir virüse yanıt olarak üretilmiş olma ihtimali neredeyse yoktur.

ANTİKOR TESTİNİ SADECE COVID-19'a MARUZ KALDIĞIMDAN EMİN OLDUĞUMDA MI YAPTIRMALIYIM?

Antikor testi yaptırmanız için COVID-19 virüsüne maruz kaldığınızı özellikle bilmeniz gerekmez. Test seçeneklerinizi, sağlık hizmetleri sağlayıcınız ile görüşmelisiniz. Test yaptırma kararı, herkese göre değişen kişisel bir sağlık kararıdır. Yaşlı ebeveynleri veya büyükleriyle, diyabet, obezite, kalp hastalığı, astım veya KOAH gibi altta yatan rahatsızlıkları olan kişilerle, bağışıklığı baskılanmış kişilerle, seyahat etmiş veya sadece hastalık geçirdiğini hatırlayan kişilere birlikte yaşayan bireyler antikor testi yaptırmayı seçebilir. Belki de, sadece kişisel olarak öğrenmek için test yaptırmaya karar verebilirsiniz.

SARS-CoV-2 IgG tetkiki FDA tarafından onaylanmamıştır. Yetkili laboratuvarların kullanımı için acil kullanım yetkisi kapsamında FDA izni verilmiştir. Bu teste, SARS-CoV-2 dışındaki virüsler veya patojenler için değil, yalnızca SARS-CoV-2'ye karşı IgG antikorunun tespiti için izin verilmiştir ve önceden sonlandırıldığı veya iptal edildiği haller dışında bu izin, 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1) Yasası, Bölüm 564(b)(1) uyarınca, yalnızca COVID-19 tespitine ve/veya tanısına yönelik in vitro tanı testlerinin acil kullanım iznine gerekçe sağlayan koşulların var olduğu beyanı süresince geçerlidir.