ABBOTT FONU

YARDIM VİZYONUMUZ

Daha dayanıklı ve sağlıklı toplumlar yaratan sosyal yenilikleri teşvik etme konusunda yardımı, güçlü bir kaynak olarak görüyoruz. Bu vizyon bize yeni fikirlere öncülük etmek, yeni çözümler yaratmak, yeni nesil liderler geliştirmek, toplumsal ve sosyal organizasyonları güçlendirmek ve karmaşık küresel sorunları çözmek üzere iş ortaklıkları kurmak için bir fırsat sağlıyor. Düşünceli ve etkili yardımın temeli olduğuna inandığımız üç ilkeyi benimsiyoruz:

TOPLUM ODAKLI

Toplum çözümleri, destek arayan kişilerle gerçekleştirilen iş birlikçi bir çaba olarak başlayıp en nihayetinde yine bu kişilere ait olacak şekilde sunulmalıdır

ETKİLİ

Etkilerimizi ölçmek ve değerlendirmek, sürekli öğrenmemize ve kritik kararlar almamıza olanak sağlayan güçlü bir araçtır

SÜRDÜRÜLEBİLİR

Programların uzun vadedeki başarısının bağışlayıcı desteğinden bağımsız öz güvene dayandığına inanıyoruz

GEÇMİŞİMİZ

Abbott Fonu, 1951 yılında Abbott tarafından bir yardım kuruluşu olarak kurulmuştur. Sağlık hizmetlerine erişimi genişleten, yaşadığımız ve faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz yerdeki toplumları güçlendiren ve bilimsel ve tıbbi eğitimi teşvik eden yenilikçi fikirlere yatırım yapıyoruz. Diğerleriyle iş ortaklığı yaparak insanların yaşamlarında uzun süreli bir etki yaratmak ve diğerlerini de pozitif adımlar atmaya teşvik etmek için çabalıyoruz.

ODAK ALANLARI

SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM

Sağlıklı yaşamlar sürdürmeye ilişkin engelleri kaldıracak çözümler bulma

TOPLULUK KATILIMI

Yaşadığımız ve faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz yerdeki toplumları güçlendirme

BİLİMSEL EĞİTİM

Yeni nesil bilim insanlarına ve mühendislere ilham olma

BAĞIŞLAR

Abbott Fonu şu anda talep edilmeden yapılan bağış başvurularını kabul etmemektedir.